Paylaşmak Güzeldir..

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, vergileme üzerindeki yüksek enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi hakkında bilinçlenmenin önemine değinerek “mali tablolardaki, yüksek enflasyon etkisinden arınmalıyız” dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) iş birliği ile firmalar, işletmeler ve mali müşavirlere yönelik düzenlenen “Enflasyon Düzeltmeleri Uygulaması ve Vergisel Etkisi” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen, VDK Müfettişleri Yiğit Yusuf Mutlu ve Serdal Arıcan, Manavgat Vergi Dairesi Tarama Kontrol Şefi Yusuf Çaldıran ve Gelir Uzmanı Elif İnci, Yeminli Mali Müşavir Ali Çil, firma yetkilileri, mali müşavirler ve MATSO üyeleri katılım sağladı.

Bilgilendirme toplantısı iki ayrı oturum olarak yapıldı. İlk oturum; “Enflasyon Düzeltmeleri Uygulaması ve Vergisel Etkisi” konu başlığı altında yapılırken, VDK Müfettişi Yiğit Yusuf Mutlu tarafından katılımcılara, vergi sisteminin işleyişinin enflasyona olan etkileri aktarıldı. Toplantının ikinci oturumunda ise VDK Müfettişi Serdal Arıcan tarafından katılımcılara; “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Uygulama Örneği ve Vergisel Etkisi Açısından Değerlendirmesi” örnekler üzerinden aktarılırken, vergilendirmeye nasıl etki edebileceği anlatıldı.

GÜNGÖR, “İŞ DÜNYASININ EN SICAK GÜNDEMLERİNDEN BİRİSİ DE ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASIDIR.”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör toplantıda yaptığı konuşmada enflasyon düzeltmesi uygulamasının iş dünyasının en sıcak gündemlerinden biriSİ olduğunu belirterek üyeler, işletmeler ve mali müşavirlere yönelik düzenledikleri toplantının önemine vurgu yaptı.

Başkan Güngör; “Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler bireylerden şirketlere, şirketlerden devletlere, herkesi etkilemektedir. Ekonominin temel aktörleri olarak gün geçtikçe daha bilinçli olma yolunda ilerlemeliyiz. Bu doğrultuda bildiğiniz üzere iş dünyasının en sıcak gündemi enflasyon düzeltmesi uygulamasıdır. Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması ve vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesini sağlamak üzere getirilen Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili toplantımız; firmaların, işletme sahiplerinin ve mali müşavirlerimizin tam ve doğru olarak aydınlatılması amaçlanmaktadır” dedi.

ENFLASYON DÜZELTMESİNİN ERTELENMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK

Düzeltmelerin uygulanmasının erken bir tarihte olduğunu, doğru ve adil vergilendirme için kurumlara zaman tanınması gerektiğini dile getiren Başkan Güngör, enflasyon düzeltmesi uygulamasının ileri bir tarihi ertelenmesi için TOBB aracılığı ile ilgili kurumlara girişimde bulunduklarını söyledi.

30.12. 2023 yılı tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazetede enflasyon düzeltmesine 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandığını hatırlatan Başkan Güngör şunları söyledi;  “2023 sonu itibariyle yürürlüğe giren söz konusu mevzuat uygulamasının herhangi bir vergisel etkisi olmaksızın işletmelerimiz Nisan ayı sonuna kadar kurumlar, vergisi ve gelir vergisi beyannamelerini hazırlayıp Maliye İdaresine teslim etmektedir. Ancak 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi beyannameleri teslim etme süresi Mayıs 2024 tarihindedir. Söz konusu düzenleme kapsamında vergisel etkilerin analiz edilerek uygulamada güçlükler bulunması, enflasyon muhasebesi uygulama eğitimlerin devam etmesi, mevzuatsal düzenlemelerin uygulama süreci içerisinde çıkması gibi mücbir sebeplerle beyanların verilmesinde güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu düzenlemenin uygulamasının ertelenmesi hususunda TOBB aracılığı ile ilgili kurumlara talepte bulunduk” diye konuştu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası/ Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours