Paylaşmak Güzeldir..

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenen Merkezli Öğrenme Modelleri konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanları yenilikleri izleyerek kendilerini geliştirmek için büyük çaba gösteriyor. Bu amaçla eğitim alanında önemli bir yere sahip, öğrenci merkezli öğrenme modellerinden olan “Beyin Temelli Öğrenme” ve “Takıma Dayalı Öğrenme” yöntemlerinin ele alındığı bir eğitim gerçekleştirildi.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ STRATEJİLERE IŞIK TUTTU

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil İnce, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümündeki tüm öğretim elemanlarının katıldığı eğitimde; bu iki önemli öğrenme yaklaşımını detaylı bir şekilde deneyimleri ile birlikte aktararak, eğitimde yenilikçi stratejilere ışık tuttu. İnce, verdiği eğitimde, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden öğrenen merkezli öğretim yaklaşımlarının, klasik öğrenme yaklaşımlarına göre çok daha etkili olduğunu vurguladı.

Öğretim elemanları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini şekillendirmelerini ve bilgiyi etkileşimli bir şekilde keşfetmelerini sağlayan çeşitli öğretim stratejilerini tartışma imkanı buldu. Eğitimde, “Beyin Temelli Öğrenme” yaklaşımının temelleri, hazırlık aşamaları ele alındı. İnce, öğrencilerin beynin işleyişini anlamalarını ve bu bilgiyi öğrenme süreçlerine entegre etmelerini teşvik eden stratejileri ayrıntılı şekilde paylaştı.

TAKIMA DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

İkinci olarak ele alınan “Takıma Dayalı Öğrenme” yöntemlerinde, öğrenciler arasında iş birliğini teşvik eden ve takım çalışmasının nasıl yapılacağı, avantaj/dezavantajları, kolaylık ve zorlukları, değerlendirme şekilleri, diğer yöntemlerden farkı detaylı bir şekilde açıklandı ve tartışıldı. İnce “Takıma Dayalı Öğrenme” yaklaşımının, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına ve iş birliği içinde çalışmalarına olanak sağladığını belirtti.

İnce, kendisinin de hemşirelik eğitiminde kullandığı “Beyin Temelli Öğrenme” ve “Takıma Dayalı Öğrenme” yöntemleri ile ilgili uygulama örneklerini, deneyimlerini ayrıntılı olarak paylaştı. Eğitimde sunulan bilgiler, eğitimciler tarafından ilgi ile izlendi; nasıl uygulamaya geçirecekleri konusunda sorular soruldu. Seminere katılan öğretim elemanları İnce’nin önerdiği yöntemleri, kendi eğitim ortamlarına entegre etmek için yeni fikirler ve stratejilerle eğitimden büyük bir memnuniyet duyarak ayrıldıklarını belirttiler.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü / Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours