İçme Suyu Temin Sistemlerinin Verimliliği Artırılacak

Paylaşmak Güzeldir..

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi ve Malta Enerji ve Su Ajansı iş birliğinde yürütülecek olan İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenirliliğinin Geliştirilmesi projesi desteklenmeye hak kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Diş İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı tarafından çağrıya açılan İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (ClimateChange Adaptation Grant Programme CCAGP) kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nin başvuru sahibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), Malta Enerji ve Su Ajansı ile Malta Su ve Atıksu Hizmetleri Kurumu’nun eş başvuran olduğu İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kentsel Su Dağıtım Sistemlerinin Verimliliği ve Güvenirliliğinin Geliştirilmesi (ImprovingEfficiency&Reliability in Urban Water Distribution SystemForCombatingClimbatingClimateChange) konu başlıklı uluslararası araştırma projesi, Avrupa Birliği ve Türkye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa desteklenmeye hak kazandı.

İÇME SUYU TEMİN SİSTEMLERİNİN VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK

Toplam süresi toplam 18 ay ve bütçesi 433 bin Euro olan proje ile kentsel alanlardaki su kıtlığı ile mücadele etmek üzere iklim değişikliğine uyum süreçlerinin geliştirilmesi, kentsel içme suyu temin sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliğini geliştirmek ve halkın su tasarrufu konusunda farkındalığının artırılması hedefleniyor.Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano, Proje koordinatörü Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, ASAT yetkilileri katıldığı bir toplantıda proje hakkında bilgi verildi.

ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINAN PROJE İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, “Akdeniz Üniversitesi olarak özellikle iklim değişikliği ve sürdürülebilir ve suyun verimli kullanımı konularında öncelikle ele aldığımız konular. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamızın da ortaya koyduğu vizyon üniversite-şehir, üniversite-kent bütünleşmesi noktasındaki bütün girişimlere, çalışmalara, projelere ayrı bir yer veriyoruz. Bu iş birliği ile gelişen ve uluslararası boyuta da taşınan proje için Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu’na ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Su ve iklim değişikliği temelinde bu iş birlikleri çok değerli.” şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİ PROGRAMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile uzun süredir çalışmalar yaptıklarını söyleyen Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, “İş birliğimizi yerelden genele doğru Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin projelerine doğru hep birlikte götürüyoruz. Su hayattır diyoruz ama bunun sözde kalmaması adına özellikle iklim değişikliğiyle ilgili Antalya’mız ve Dünyamızı görüyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak neler yapmamız gerektiğini bu projelerle birlikte alt yapıyı oluşturarak adımlarımızı sağlam atmak ve bunun kredi kaynaklarını yaratmak, öz kaynaklarımızla beraber neler yapabileceğimizi ortaya koyabilmek hem Antalya’mız için hem ülkemiz için hem de insanlığın geleceği için önemli çalışmalar. Önemli olan yapılan çalışmaların sahaya yansımış olmasıdır bu projemizde sahaya yansıyacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek başkanımız da bu projelere, çalışmalara her zaman destekleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi ile birlikte iş birliğimizi programlarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

PROJEYLE ŞEBEKELERDEKİ SU KAYIPLARI BELİRLENECEK

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Diş İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığı’nın tüm Türkiye’ye açmış olduğu bir proje daveti vardı, iklim değişikliği ile uyum süreci. Avrupa Birliği ve bakanlığımızın desteklediği bu projeye Akdeniz Üniversitesi olarak başvurduk. Projemizde ASAT ve Malta Su ve Enerji Ajansı ile Malta Su ve Atıksu Hizmetleri Kurumu eş başvuran olarak yer aldı. 433 bin Euro üzerinde bir destek aldık. 18 aylık bir proje yürüteceğiz. Projenin uygulama çalışmaları Antalya’da yapılacak üç tane alt bölgede içme suyu dağıtım şebekesinden. Aslında iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir şehir oluşturmak, su kaynaklarımızı korumak, su kayıplarını azaltmak, bu süreçte enerji-karbon ayak izini çıkarabilmek ve geleceğe dönükte daha az su kayıpları daha az enerji, daha az emisyonla ülkemizin hedefi olan karbon nötr bir ülke olmak adına da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Malta’ya teknik gezi düzenleyerek oradaki iyi uygulamaları da göreceğiz. Tamamen saha çalışmasından oluşan çok fazla detaylarımız var. Modelleme çalışmaları, sahada uygulanacak ekipman, izleme, birçok veri toplama, akıllı sayaçların kullanılması gibi.” dedi. Farkındalığı artırmaya yönelik de çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Prof. Dr. Muhammetoğlu, “Daha sonrada halkın farkındalığı çalışmalarımız başlayacak. Okullarda pek çok alanda eğitim çalışmalarına gideceğiz. Su tasarrufu ve geleceğe daha iklim dirençli şehir olmak için neler yapılabilir bunları yapacağız. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerinde Antalya’da çalıştay düzenleyeceğiz. Türkiye’nin ortak bir sorunudur bu şebekelerdeki su kayıpları oradaki tecrübeleri de projeye yansıtmış olacağız. Uluslararası konferans düzenleyeceğiz ve son olarak da bakanlıkları da bu sürece dahil ederek yürürlükteki mevzuata da katkısının olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

SON YILLARDA DA KURAK DÖNEMLER YAŞIYORUZ

Malta Enerji ve Su Ajansı Genel Müdürü Manuel Sapiano ise “Malta ile Antalya iklim şartları çok benzer. Malta’da yoğun bir su kullanımı ve yoğun bir turizm faaliyeti var. Malta’nın su kaynaklarının belirli bir kısımda tuzlu su arıtılarak elde ediliyor. Geçmiş yıllarda bu artan talebi de dengelemek adına atık suların yeniden kullanımı, su şebekelerindeki kaybın azaltılmasıyla aslında su verimli tarafa geçemeye başlayarak hem su tasarrufu hem enerji tasarrufu hem de finansal tasarruf ekonomik kazançları da elde edebildik. Kurumlar su hizmetleri sundukları için projede iyi uygulama örneklerini Antalya ve Malta özelinde aktarmış olacaklar.” dedi. Artan kuraklıkla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Manuel Sapiano, “Son yıllarda da kurak dönemler yaşıyoruz. Kaynaklar baskı altında. Bu yıl Mayıs ayından Ekim’e kadar hiç yağmur yapmadı Malta’da. Kurak dönemleri yaşıyoruz. Çok boyutlu çalışmalar var. Öncelikle su kaynaklarının çeşitlendirilmesi yani tek bir kaynağa doğaya bağlı kalmadan hem doğal kaynakları hem deniz suyunu hem de atık suların yeniden kullanımı gibi pek çok çözüm odağını birlikte getirmek. Sadece evlerde bireysel su kullanımı değil tarımın endüstrinin kentsel suyun birlikte daha verimli kullanılırlığı çok önemli. Sadece su arzı değil talep yönetiminin de zorunlu olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü / Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours