Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Paylaşmak Güzeldir..

 Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ortaklığında gerçekleştirilen “Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu” sonuç bildirgesi yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu” sonuç bildirgesi yayımlandı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ile ortaklaşa organize edilen etkinlik, çocuk haklarına ve refahına yönelik kritik konuları ele aldı. Sempozyum, çocukların karşı karşıya olduğu zorluklara çok disiplinli bir yaklaşım getirerek, çeşitli konularda bilimsel çalışmaların verilerini ve çözüm önerilerini paylaştı. 48 bildirinin sunulduğu etkinlikte, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, dijital bağımlılık, çocuk ihmal ve istismarı gibi konular detaylıca ele alındı.

ÇOCUK YOKSULLUĞU VE İŞÇİLİĞİ ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Fulya Sarvan’ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun birinci oturumunda çocuk yoksulluğu ve işçiliği, mevsimlik tarım işçisi çocukların sorunları masaya yatırıldı. Türkiye’de çocuk yoksulluğuna dikkat çekilerek, çocukların eğitimine ve aile gelirlerine odaklanan politikalar önerildi. Ayrıca, çocuk işçiliği ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar için yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

ÇOCUK REFAHI İÇİN TOPLUMSAL SORUMLULUK

İkinci oturumda, çocukların yararı, iklim krizi, kamusal alanların çocuk refahına katkısı gibi konular ele alındı. İklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri önemle değerlendirilirken, kamusal alanların çocuk refahı ve yoksulluğuna katkısı vurgulandı. Ayrıca, popülist siyasetin çocuk haklarına ve refahına olan olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Sempozyumun üçüncü ve dördüncü oturumlarında, çocuk eğitimi, dijital bağımlılık, madde kullanımı ve ailenin rolü gibi çeşitli konular ele alındı. Öğretmen yetiştirme programlarının ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerekliliği vurgulanırken, dijital oyun bağımlılığına ve madde kullanımına karşı bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK ÇABA

Beşinci oturumda, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, suça sürüklenen mülteci çocuklar, kadın cinayetlerinin çocuklara etkileri gibi konular ele alındı. Özellikle, çocukların sağlığı ve güvenliği için toplumun tüm kesimlerinin işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü / Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours