Paylaşmak Güzeldir..

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, milli enerji hamlesi ile birlikte 2053-2071 süper güç Türkiye hedefine emin adımlarla gidildiğini bildirdi.

MHP’li Abdurrahman Başkan “Yapılan bu düzenleme ile devletimizin 2053 -2071 milli enerji ve maden politikasına katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlığı sıfır noktasına getirmek için bir adım atmış olacağız” dedi.

Kanun teklifinin içeriği bakımından esasen enerji alanında elde edilecek bağımsızlığı, Türk ve Türkiye Yüzyılının temel gerekliliklerini içerdiğine dikkat çeken MHP’li Abdurrahman Başkan, “Asırlık ülkülerimize ulaşmak için devletimizin 2000’li yılların başından bu yana enerji konusunda ciddi mesai harcaması boşa değildir.

Türkiye, var olan yeraltı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmasının başında Erzincan’ın İliç ilçesinde maden bölgesinde toprak kaymasının ardından yaşanan göçükle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden MHP’li Abdurrahman Başkan, maden kazası ile ilgili kurulan ve bugün ikinci toplantısını gerçekleştiren araştırma komisyonunun elim kazayı tüm yönleri ile araştıracağından herkesin emin olmasını istedi. 

Maden Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, özetle şunları söyledi:

HEDEF ENERJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYE

“Türkiye, var olan yeraltı maden ve petrol zenginliklerini arayıp, keşfedip ve üretip ekonomiye kazandırmaya hızla devam etmektedir.

Bu kararlı ve istikrarlı mücadele; vatandaşlarımızın hidrokarbon kaynaklarımızdan sürekli ve ucuz bir şekilde yararlanmasına zemin hazırlamaktadır.

Hiç şüphe yok ki; rezervlerden elde edilen girdilerle enerji ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılması ve gelecekte enerji ihraç eden ülke konumuna gelmemizin de temelleri atılmaktadır.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi; Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Elektrik Piyasası ve Doğalgaz Piyasası Kanunları ile yine Enerji Verimliliğine ilişkin ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ilişkin kanunlar ve son olarak Nükleer Düzenleme Kanunda değişiklik öngören enerji alanındaki bir takım hususlarda düzenlemeler içermektedir. 

TÜRKİYE’NİN ENERJİ ÜSSÜ OLMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Tüm bu çalışmaların Türkiye’nin enerji üssü olma konusunda sunacağı katkının ehemmiyetine bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Son zamanlarda dünya ülkelerinin yeşil enerji çalışmalarına yönelmesi toryumu da daha değerli kılmaktadır.

Tüm bu gelişmelerin ve gerçeklerin, ülkemizin enerji alanında kat edeceği her aşamanın jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik pozisyonunu da güçlendireceği unutulmamalıdır.”

TERÖRLE ANILAN GABAR’DA BÜYÜK PETROL KEŞFİ

MHP Antalya Milletvekili Abrurrahman Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak son yıllarda milli enerji politikasında ciddi adımlar atıldığına dikkat çekerek, daha önce terörle anılan Gabar Dağında, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin gerçekleştiğini ifade etti.

2024 yılı bitmeden 33 petrol kuyusunun 95’E çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren MHP’li Abdurrahman Başkan, Gabar’daki kuyularda 100 bin varil üretim gerçekleştiğinde bugünkü petrol fiyatlarıyla 3 milyar dolarlık bir ithalatın önüne geçilmiş olacağını kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi / Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours