Paylaşmak Güzeldir..


Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya, Turizm ve kültür değerlerini tanıtmak, turizmi geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nı Kutlamak için mesaj yayınladı.

Turizm Haftasını Kutlayan Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya’nın mesajı aynen şöyle; ’Dünya barışının gelişmesine katkı sunan turizm, aynı zamanda  pek çok sektöre can vermektedir.
Günümüzde doğaya saygılı turizm ve sürdürülebilirlik olgusu ön plana çıkmıştır. Zihinsel ve fiziksel dönüşüm başlamıştır.
Yerli ve milli vurgusu pek çok alanda yapılırken Milli Turizm Personeli Stratejisi oluşturulamamıştır. Sezonluk çalıştırılan,  yoğun emek beklenen personele gerekli ücret çok görülmektedir “Beğenmiyorsanız yabancı işçi çalıştırırım” söylemi insanımızın turizmden soğumasına sebep olmuştur. Lojman konusu çözüm beklemektedir. Turizm kaptanlarımızın çok ciddi sorunları vardır. Şu ana kadar seslerini duyuramadıklarını üzülerek görüyorum.
Turist Rehberliği Meslek Yasasında Değişikliğe Dair Kanun Teklifi TBMM’de çok yakında görüşülecektir. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, TBMM’de  grubu bulunan siyasi partilere ve Cumhurbaşkanlığı’na çekincelerimiz ve endişelerimiz hem meslek odaları hem de turizm akademisyenleri tarafından iletilmiştir. Karar mercii yasama organını oluşturan TBMM ve Sayın Cumhurbaşkanı’dır.
Rehberlerimiz, ülkemizin itibarı ve misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak  için çalışanına saygı duyan acenta ve tur operatörleri ile çalışmaya devam edeceklerdir. Kimlikli, belgeli ve denetimli bir turizm sektörünün oluşması ve gelişmesi için sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde olacağız.Turizm Haftamız Kutlu Olsun.’
Büşra Deveci / Haber

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours