Ulualan Golf Projesi İptal Edildi

Paylaşmak Güzeldir..

Kızılağaç’ta 3’ü konaklamalı 1’i konaklamasız 4 parça golf alanı için Mahkeme iptal kararı verdi

Manavgat’ta Ulualan olarak bilinen bölgede 3’ü konaklamalı 1 tanesi de konaklamasız olmak üzere 4 ayrı parça halinde golf alanı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan ve 23.03.2023-22.04.2023 tarihleri arasında Manavgat Belediyesinde askıya çıkarılan Side II Nolu Turizm Merkezi, Kızılagaç Bölgesi 3. Etaba iliskin olarak yapılan Dogu Antalya 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun, 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planının, golf alanı olarak planlanmasına ilişkin Gazeteci Nalan Akpınaroğlu tarafından Bakanlık aleyhine Antalya Nöbetçi İdari Mahkemesine açılan iptal davasında Antalya 4. İdare Mahkemesi hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine vararak iptaline karar verdi.  Karar Manavgat halkı tarafından sevinçle karşılandı.

NELER OLDU?

Davacı Nalan Akpınaroğlu dilekçesinde; Manavgat/Ulualan bölgesi için bakanlık tarafından bölgesel tüm ihtiyaçların ve halkın talepleri gözetilmeden Manavgat Belediyesi’ne ve STK’lara sorulmadan, resen yeniden plan yapıldığına işaret ederek, yeni planlanın Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bertaraf etmek amacıyla yapıldığını, Ulualan’da bulunan Orman İşletmesi’ne ait mevcut uçak pisti/yangın üssünün golf alanı yapılmak üzere kaldırıldığını, oysa yangınlara karşı uçak pistinin mutlak ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Davacı Nalan Akpınaroğlu dava dilekçesinde ayrıca Manavgat’a, kentin sektörel ve ticari hayatı için, bölge ve ülke menfaatleri için büyük yarar sağlayacak yat limanı ve çekek yeri yapılmasının uygun olacağını belirterek imar mevzuatına, kamu yararına, evrensel şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırı olduğu ileri sürülen planların iptalini talep etti.

Davalı bakanlık tarafından yapılan savunmada ise davacının iddialarının mesnetsiz olduğunu, haksız açılan davanın reddi savunuldu.

KARAR OYÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ

Davayı görüşen Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi, 4 parça golf alanına imkan veren planı oyçokluğuyla iptal etti ve Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolunun açık olduğunu belirterek iptal kararı şöyle açıkladı:

“Planlanan ve bölgeyi etkileyecek nitelikteki ‘golf turizm bölgesi’ kullanım kararı için analiz aşamasında gerekli ve yeterli araştırma ve analizlerin yapılmadığı anlaşılmakla, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi, Kızılağaç Bölgesi 3’üncü etaba ilişkin olarak yapılan dava konusu Doğu Antalya 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın, Ulualan bölgesinin 4 parça hallinde golf alanı olarak planlanmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline oyçokluğuyla karar verildi.”

BAŞKAN KARA’DAN AYRIŞIK OY

Kararda Başkan Doç. Dr. Seyfettin Kara, uyuşmazlık konusu planlara karsı davacı Nalan Akpınaroğlu tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle dava konusu planların iptaline yönelik çoğunluk görüsüne katılmayarak ayrışık oy kullandı.

Haber Merkezi

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours