HAYAT

Paylaşmak Güzeldir..

Günaydın güzel insanlar…
Hayat, negatif ve pozitif kutuplar arasında sürekli bir denge kurarak ilerler. Bu denge, sevgi ve nefret enerjilerinin varlığına dayanır. Ancak, nefrete kapılmak sevgiye kapılmaktan daha kolaydır, bu yüzden sevgi enerjisi ile bağlantı kurmak hem bedensel hem de ruhsal sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Sevginin beş temel prensibi vardır ve bunlar hayatımızın her alanında bize rehberlik eder. İlk prensip, affetmektir. Affetmek, sevgi enerjisinin ilk adımıdır ve hiç de kolay bir eylem değildir. İkinci prensip, her şeyi olduğu gibi kabul etmektir. Hayatımız boyunca, önyargılarla dolu bir şekilde yaşarız ve bu, yeni insanlarla tanıştığımızda onları hemen iyi ya da kötü olarak etiketlememize neden olur. Ancak, her şeyi olduğu gibi kabul etmek, hayatımızda yeni kapılar açar ve bizlere farklı bakış açıları sunar. Üçüncü prensip, yargılamamaktır. Hata yapmak, insanın doğasında vardır ve hatalarımızı ya da başkalarını yargılamak, nefret enerjisinin başlangıcıdır. Bu durum, bizi sevgi enerjisinden uzaklaştırır. Dördüncü prensip, sakin kalmaktır. Gerçek sevgiye giden yol, öfkenin yok edilmesinden geçer. Eğer öfkenizi kontrol edebilirseniz, hayatınızda geriye kalan tek enerji sevgi enerjisi olacaktır. Son ve belki de en önemli prensip ise maneviyata değer vermektir. Maddi değerler hayatımızın en önemli unsuru gibi görünebilir, ancak gerçek değer maneviyattadır. İnsan, ruhsal bir varlık olduğu için, sevgi enerjisi ancak maneviyata ve yaşama verilen değer ile ortaya çıkar. Sevgi ve sağlıkla kalın, her zaman sevgi enerjisi ile dolu bir hayat sürmenizi dilerim.

ESRA İÇGÖZ

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours