Karma

Paylaşmak Güzeldir..

Günaydın güzel insanlar…
Karma, Sanskrit dilinde yapmak, eylemek anlamına gelen kri sözcüğünden türetilir. Karma kelimesi farklı sözcüklerle bir araya gelerek karma yasası karmik plan ve karmik telafi gibi çeşitli anlamlara gelen terimlerin kullanılmasına yol açar. Karma günlük yaşamda insanın yaşattığını yaşaması olarak da adlandırılabilir. Örneğin bir kişiye herhangi bir kötülük yaptığımızda orada o insanla bir karma oluşturur ve o karmayı ödemeden bu hayattan göçmeyiz. İnsan yaşattığını yaşatmadan ölmez cümlesi de aslında buradan gelir. Aynı zamanda iyilik eden iyilik bulur ya da rüzgar eken fırtına biçer sözleri de yine karma felsefesinin temelini yansıtır. Bu nedenle iyilik yapmak, iyi yaşamak ve iyi bir insan olmak karmanın temel kuralları arasındadır. Önemli olan insan hakkı yememek, insanların haklarını göz ardı etmeden herkesin yararına olacak şekilde yaşamaktır. Çünkü karma sizi hayatınızın herhangi bir alanında bulabilir ve o an yaptığınız kötülüğü yaşamanıza neden olur. Bir öğrenme ve ruhsal büyüme yolu olan karmada her kişi davranışlarının sonucu ile yüzleşir ve diğer insanlara mutluluk verici davranışlar yapmayı öğrenir. Karma felsefesine göre dünyadaki herkes bu dersi öğrendikten sonra karmaya gerek kalmayacak ve herkes mutlu yaşayacaktır.
Mutlulukla kalın…

ESRA İÇGÖZ

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours