Dr. Mustafa Er; ‘Ruh sağlığı, hayat kalitesinin temelidir’

Paylaşmak Güzeldir..

 Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında açıklama yaptı.

   Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1948 yılında yaptığı tanımda sağlık; sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla DSÖ klasik tanımında ruh sağlığına önem verilmiştir. Geçmişte ruh sağlığı bedensel sağlığın gölgesinde ve gerisinde kalmıştır. Hatta ruh sağlığı tıbbın dışında bir alan, ruh sağlığı sorunları ise gerçekte var olmayan durumlar olarak algılanmıştır.

        Sağlık denildiğinde çoğunlukla beden sağlığı anlaşılmaktadır. Oysa sağlık, ruh sağlığı ve beden sağlığının bütünüdür. Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz.

        Ruh sağlığı, hayat kalitesinin temelidir. Ruh sağlığının korunması hem bireylerin yaşam kalitesini arttırır hem de sosyal bütünleşmeyi ve toplumda üretkenliği sağlar. Beden sağlığı ruh sağlığını da etkiler. Beden hastalığı olanlar ciddi ruh sağlığı sorunları ile karşılaşma riski altındadır. Hem bu bedensel hastalığın kendisi hem de tedavi süreci kişide duyguları ve düşünceleri etkiler. Ciddi bedensel hastalıklar insanda belirsizlik, gelecek endişesi, umutsuzluk; ağrı veya ameliyatla başa çıkma, tedaviye alışma, hastalığın yarattığı yeti yitimine uyum sağlama güçlüğü, başkasına bağımlı olma korkusu yaratır.

        Öte yandan, ruh sağlığı genel sağlıkla bağlantılıdır. Ruhsal hastalığı olan kişilerde bedensel sağlığa yönelik olumsuz-zararlı davranışlar artar, ruhsal sorunlar ve stres diğer bazı bedensel hastalıklara zemin hazırlar ya da var olan bedensel hastalıkların gidişini kötüleştirir. Ruhsal iyilik hali,  zorluklarla başa çıkmamıza, başkalarıyla iletişim kurmamıza ve yaşamımız boyunca gelişmemize olanak tanır.

        Günümüzde ruh sağlığı sorunları dünya genelinde her sekiz kişiden birini etkilemektedir. Yaklaşık olarak 970 milyon kişinin bir ruh sağlığı sorunu vardır. Anksiyete ve depresyon en sık görülen ruh sağlığı sorunları olup, 301 milyon kişi anksiyete, 280 milyon kişi depresyon tanısına sahiptir. Çocuklar ve adölesanlar da ruh sağlığı sorunlarından etkilenmektedir. Madde/alkol kötüye kullanımı, yeme bozuklukları, demans, şizofreni, bipolar bozukluk, post-travmatik stres bozukluğu ve nörogelişimsel bozukluklar diğer ruh sağlığı sorunlarıdır. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ruh sağlığı sorunlarının önemi daha görünür olmuş ve ruh sağlığı hak ettiği değeri görmeye yaklaşmıştır.

        DSÖ, 1992 yılından başlayarak her yıl 10 Ekim gününü Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlemiştir. Bugünün amacı dünya genelinde ruh sağlığı sorunları hakkında toplum farkındalığı yaratmak ve ruh sağlığını desteklemektir. Bu iki hedefle her yıl farklı bir ruh sağlığı teması seçilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “ Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır” olarak belirlenmiştir.

        Ruh sağlığı çalışmaları kapsamında, ruh sağlığının güçlendirilmesi ve ruhsal bozuklukları önleme amaçlarıyla ruh sağlığını çevreleyen damgalama ve ayrımcılığa karşı çıkılması, gençliğin ve toplumun tüm kesimlerinin ruh sağlığının güçlendirilmesi yönünde koruyucu çalışmaların yapılması, kişilerin destek alabilecekleri noktalara yönlendirilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan bireylere ve ailelere verilen desteğin sürdürülebilmesi önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan Sağlık Bakanlığı personeli hizmet vermektedir.

        Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er’in müdürlüğünü yaptığı Manavgat ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı Manavgat Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapmakta olan psikolog Aysima Akyol, sosyal çalışmacı Fatma Hilal Keser, çocuk gelişimci Süleyman Üzüm psikososyal destek hizmetleri sunmaktadırlar.

(Büşra Deveci)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours