“Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesi başladı

Paylaşmak Güzeldir..


TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesini başlattı. Projenin tanıtım toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli’nin katılımıyla TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin ana tema konuşmasını Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol çevrimiçi bağlanarak yaptı.

Sanayinin enerji verimliliği potansiyelinin en üst düzeyde pratiğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesi ile enerji verimliliği konusunda farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması, sanayimizin öncü sektörlerinde enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelinin uluslararası referanslarla kıyaslanarak ortaya konulması, enerji tasarrufundan verimliliğe doğru giden sürece hazırlanacak rehberlerle katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğin ana tema konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol konuşmasında şunlara değindi: “Dünya, fosil yakıt döneminin sonuna doğru ilerliyor. Kömür, petrol ve doğal gaz talebi 2030 öncesinde zirveye ulaşacak. Bu zirveler, daha temiz enerjiye geçişin hızlandığını ve iklim değişikliğini önleme çabalarının ilerlediğini gösteriyor. Ancak küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak için daha güçlü ve hızlı politika önlemlerine ihtiyaç var. Etkin enerji verimliliği politikaları ise çözümün en önemli parçalarından biridir.”
 
Etkinliğin açılış bölümünde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “TÜSİAD olarak enerjiyi daha akılcı, pratik ve inovatif yöntemlerle kullanarak daha az tüketen, tasarımdan üretime tüm değer zincirinde verimliliği artıran ve buna uyumlu olarak tüketici alışkanlıklarının değişimini teşvik eden kültürel bir dönüşümün kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşümü hayata geçirmek içinse enerji verimliliğinin değer zincirindeki tüm aktörlerin öncelikli gündemi olmasına, bir enerji verimliliği seferberliğine ihtiyacımız var. Bu anlayışla, TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin işbirliğinde “Türkiye’nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü” projesini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Toplantının açılış konuşmacılarından olan Özyeğin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Erdem konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Araştırma, eğitim ve bilgi transferi faaliyetlerimizi “Daha iyi bir dünya” için ihtiyaç duyulan multidisipliner, hatta transdisipliner bir boyuta taşımak amacıyla üniversitemizde sürdürülebilirlik platformu kurduk. TÜSİAD ile iş birliğimizin temelleri de bu platformun bünyesinde yer alan “Sürdürülebilir Kalkınma Forumu”nun 2017 yılında kurulması ile atıldı. Bu iş birliğinin en güncel örneğini bugün lansmanı yapılacak olan “Enerji Verimliliği” projesi oluşturuyor. Bu proje, üniversitemizin ilk araştırma ve uygulama merkezi olan Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin, yani EÇEM’in, TÜSİAD ile iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Bu vesile ile EÇEM’in Kurucu Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç hocamıza hem bu değerli proje için hem de EÇEM aracılığıyla üniversitemize ve topluma sağladığı katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje ile üniversitemizin dış paydaşlarla iş birliğine verdiği önemi ve bu iş birlikleri ile daha iyi bir dünyayı mümkün kılabileceğimiz bilimsel temelli, katma değeri yüksek projeleri hayata geçirme gayretini ve heyecanını sizlerle paylaşacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”
 
Toplantının diğer konuşmacısı TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar projeyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: İklim değişikliğinin giderek derinleşen etkileri ve küresel gelişmelerin yol açtığı enerji arz güvenliği riskleri nedeniyle sürdürülebilir enerji sistemleri daha kritik hale geliyor. TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadelede temiz enerjiye geçişe büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği alanındaki gelişmelerin en önemli çözüm araçlarından biri olduğuna ve bir enerji verimliliği seferberliğinin gerekliliğine inanıyoruz.
 
TÜSİAD / Bülten

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours