ÇOCUKLARDA KONUŞMA BOZUKLUĞU

Paylaşmak Güzeldir..

Çocuklarda gecikmiş dil ve konuşma bozukluğunun temelinde yatan beş sebep vardır.Birincisi İşitme Kaybıdır.Çocuk eğer sağlıklı duymuyorsa,heceleri ve sözcükleri,ifadeleri oluşturmakta zorluk çeker.Tam yani sağlıklı bir şekilde duyamama kısıtlı ve yarım yarım konuşmaya sebep olur.Çocuğunuzun duymadığını düşünüyorsanız ivedilikle doktordan İşitme testi yapmasını talep ediniz.Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun sık olması da gecikmiş dil ve konuşmaya neden olan bir durumdur.İkincisi Gelişimsel Bozukluklardır.Otizm,serabral palsi ve down sendromu gibi gelişimsel bozuklukları olan çocuklarda da konuşmanın gecikmesine sık rastlanır.Üçüncüsü ise Ekrandır…!Ekran başında sınırsız süre ve kontrolsüzce vakit geçiren çocuklarda iletişim,dil ve konuşma bozuklukları oldukça fazladır.1 yaş öncesi ekrana maruz kalan ve günde 2 saatten fazla tv,tablet,telefon vb.izleyen çocukların geçirmiş dil ve konuşma bozukluğuna sahip olma durumu 6 kat daha fazladır.2017 yılında Amerika Pediatri Derneğinin yaptığı çalışmaya göreyse 2 yaşından küçük çocuklarda ekran ile vakit geçirmenin konuşmaya geç başlamasına sebep olduğu yönündedir.Dördüncüsü ise Fiziksel Anomaliliklerdir.Yarık dama ve Yarım dudaklı çocuklarda konuşma cerrahi müdahale gerekebilir ve ancak bu müdahale sonrası konuşma gerçekleşebilir.Uzman ve doktor tarafindantakip hep olmalıdır.Beşinci ve son sebepte Yetersiz Çevre Koşullarıdır.Çevre ve hazırlanmış bir çevre sunulan çocuğun konuşma gelişiminde ki sinyaller çok önemlidir.Kimse çocukla sözlü iletişime geçmezse,ce -ee gibi basit oyunlar oynamazsa çocuk iletişimde zorlanır.İletişim ihmalinden kaynaklı dil ve konuşmada problemler ve gecikmeler yaşanabilir.Çocuğunuzun konuşmasında gecikme mevcutsa ve yaşıtlarından geride olduğunu gözlemliyorsanız dil ve konuşma terapistine giderek cocugunuz hakkında bir değerlendirme yapmasını talep ediniz.Kurucusu olduğum Örüntü Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi sayfamdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours